Unitate Protejata

În cazul companiilor având mai mult de 50 de angajaţi, valoarea prestaţiilor de servicii realizate de persoane cu dizabilitãţi va putea fi dedusã din cuantumul amenzii lunare prevãzute de Legea nr. 448/2006.

Care este cadrul legal?

În prezent, existã urmãtoarele acte normative ce reglementeazã organizarea şi funcţionarea Unitãţilor Protejate:

 • Legea nr. 448/2006, republicatã;
 • Hotãrârea de Guvern nr. 268/2007 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006;
 • Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 86/2008, de modificare a legii nr. 448/2006;
 • Ordinul 590/2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/ 2006;
 • Legea nr. 207 / 2009 pentru aprobarea OUG nr. 86/2008, pentru modificarea Legii 448/2006.

Ce sunt Unitãţile Protejate?

Conform Art. 44 din Anexa la Legea nr. 448/2006, sunt considerate Unitãţi Protejate:

 • Operatorii economici cu personalitate juridicã, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care au cel puţin 30% din numãrul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncã;
 • Secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul organizaţiilor nonguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numãrul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate.

Ce obligaţii au companiile?

Legea nr. 448/2006 prevede cã orice persoanã juridicã cu mai mult de 50 de angajaţi sã angajeze minim 4% persoane cu dizabilitãţi. În caz contrar, firmele pot opta fie sã plãteascã lunar cãtre bugetul de stat o sumã/amendã reprezentând 50% din salariul de bazã nimim brut pe ţarã înmulţit cu numãrul de locuri de muncã în care nu au angajat persoane cu dizabilitãţi, fie sã achiziţioneze produse sau servicii de la unitãţi protejate autorizate, în suma echivalentã cu amenda mai sus menţionatã.

Cum se calculeazã cuanumul amenzii?

Formula de calcul a cuantumului amenzii lunare: 0,04 x 725 x numãrul de angajaţi.

De ce sã colaboraţi cu o Unitate Protejatã?

 • Pentru a susţine integrarea socialã şi profesionalã a persoanelor cu dizabilitãţi;
 • Pentru că sumele din acest tip de colaborări sunt direcționate integral către proiectele de responsabilităti socială;
 • Pentru a aratã procuparea pentru promovarea valorilor sociale şi a responsabilizãrii opiniei publice asupra problematicii integrãrii profesionale a persoanelor cu dizabilitãţi;
 • Pentru a vã reduce costurile prin redirecţionarea sumelor platite la Bugetul de Stat sub formã de amendã ca urmãrare a nerespectãrii angajãrii unui procent minim de 4% persoane cu dizabilitãţi.

Pentru a va abona la serviciul nostru de newsletter, folositi formularul de mai jos.
Cerere de oferta


asda